Loonsverhoging voor personeel Action

Loonsverhoging voor personeel Action
Shutterstock.com

De komende drie jaar zullen de circa 15.000 werknemers van Action in Nederland een loonsverhoging krijgen van 8,5%. Dat staat in een nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling (avr) van de budgetketen.

 

Akkoord voor drie jaar

De loonsverhoging van 8,5% wordt gespreid over zes stappen. Daarnaast krijgen de werknemers een eenmalige premie van 1% van het brutosalaris op basis van de gewerkte uren in 2019. Ook zijn er afspraken gemaakt over verbeteringen op het gebied van bijvoorbeeld flexibilisering.

 

"Het gaat goed met Action", zegt CEO Sander van der Laan. "Wij groeien internationaal hard en we zijn een financieel gezond bedrijf. Het is onze verantwoordelijkheid als werkgever ervoor te zorgen dat we een gezonde onderneming blijven. Ons succes hebben wij voor een belangrijk deel te danken aan onze medewerkers. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze collega’s passend worden beloond."

 

"Rust en duidelijkheid"

Peter van der Weerdt, voorzitter van de ondernemingsraad, beaamt: "De nieuwe avr heeft een looptijd van drie jaar en geeft daarmee rust en duidelijkheid voor de medewerkers. We zijn tevreden dat er een akkoord is waarbij de focus ligt op de instroom van nieuwe medewerkers en op het behoud van huidige werknemers."

 

De overeenkomst heeft enkel betrekking op de ongeveer 15.000 Nederlandse Action-medewerkers in de winkels, logistiek en op de kantoren. In België gelden andere voorwaarden.